Euskara … zer Historia !

Joan den abenduaren 3an, Céline Mounolehartugenuengureetxean, euskararennazioartekoegunaospatzeko. Irakasle-ikertzaileakmintzaldi bat eskainizigunazken bi milaurtekoeuskararen Historia aurkezteko.

Ezagutzendituguneuskarazkolehenidazkunakantzinarokoak dira. Gehienakhilarriengaineanidatzitakosenideedojainkoenizenak dira. LeheneuskarazkoesaldiakErrioxako San Millangomonastegianaurkituakziren : XI. mendekofraidebateklatinezkokodexbateanidatzizituenazalpenak dira. Europakohizkuntzak, XVI. mendetikaurrera, borrokatzen dira latinarenaurka, benetakoerrekonozimendualortzeko. Euskarakildohorisegitzen du eta 1545ean Bordalen linguae vasconumprimitaealiburuainprimituaizanen da. BernatEtxeparekidatzitakoobrahorrek euskara laudatzendutenolerkiakbiltzenditu.  Euskara jalgihadimundura bertsofamatua, besteakbeste, Kontrapasolerkitikateratakoa da. Ordutikaurrera, argitalpenakbiderkatuko dira etahizkuntzestandarrasortzekobeharrainposatuko da. Manuel de Larramendik, XVIII. Mendeanlehenhiztegiaetagramatikaliburuaekoiztukoditu, bainan 1919arteitxaronbeharko da Euskaltzaindiarensorreraikusteko, Azkue-rengidaritzapean. 1968ko Arantzazukokongresuak euskara batuarenlehenoinarriakfinkatzenditu, hizkuntznormalizatuarenbideairekitzeko.

Mileskerberriro Céline Mounole-ri, bi milaurteko Historia ordubatezlaburbiltzeagatik, etapublikozabalareninteresapizteagatik.